• Camping Rakelbos
Maas recreatie bedrijfsmakelaardij
Terug

ons aanbod.

Camping Rakelbos

Namens de eigenaar bieden wij geheel vrijblijvend aan de materiële vaste activa van een camping in Noord-Brabant
 
Onderhavig object betreft een grootschalig verblijfsrecreatief bedrijf met diverse eenheden, waaronder jaarplaatsen, seizoenplaatsen, toeristische plaatsen en verhuureenheden.
 
Het bedrijf beschikt over diverse (recreatieve) voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van het beheer en onderhoud, welke zijn ondergebracht in diverse opstallen.

Er is dagrecreatie aanwezig. Maar het veelzijdige park biedt een scala aan in- en/of uitbreidingsmogelijkeden, onder andere op het gebied van dagrecreatie en ook horeca-activiteiten.
 
De vraagprijs voor de materiële vaste activa bedraagt € 7.250.000,= kosten koper.
 
Van onderhavig object is een uitgebreide brochure beschikbaar. In deze brochure wordt de locatie, de aanwezige zaken en de exploitatie nader besproken. Mocht u of één van uw relaties naar aanleiding van bovenstaande informatie interesse hebben in bovengenoemd recreatiebedrijf, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u van nadere informatie kunnen voorzien.

Reageer