Disclaimer Maas recreatie bedrijfsmakelaardij

disclaimer.

De op deze website getoonde informatie wordt door Maas recreatie bedrijfsmakelaardij met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Maas recreatie bedrijfsmakelaardij verstrekt door middel van deze website louter informatie over aanbod en diensten die door Maas recreatie bedrijfsmakelaardij worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Maas recreatie bedrijfsmakelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Maas recreatie bedrijfsmakelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens op de website van Maas recreatie bedrijfsmakelaardij.

Hoewel Maas recreatie bedrijfsmakelaardij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Maas recreatie bedrijfsmakelaardij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Maas recreatie bedrijfsmakelaardij, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële en privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Maas recreatie bedrijfsmakelaardij.